SFI – Svenska för invandrare – börja inom 3 dagarGroup of happy young people of different nationalities working together

 

Svenska tränar du i små grupper och får det individuella stöd du behöver. Lärarna har svenska som modersmål. Här finns också vägledning/stöd på arabiska mfl språk om du önskar.

Du går på ”Den lilla skolan som utbildar hela världen” och är kända för:

  • sina mycket goda studieresultat
  • små grupper
  • långa erfarenhet och
  • sitt engagemang och stöd till varje enskild elev.

 

Du får nära mellan Sfi-skolan NIKETO , din språkträningsplats och din vägledare/coach finns alltid nära tillhands och vi tillsammans samarbetar för att hjälpa dig.  Vi samarbetar för närvarande också med EDUCTUS i Sickla och OLU i Ektorp.