VAD ÄR COACHING?

Alla har vi våra styrkor – vilka är dina?

jobbcoaching

Coaching handlar om att underlätta för en annan människa att komma dit hon/han vill – nå sina mål och nå önskade resultat, dvs underlätta och påskynda utvecklingen från dagens situation till önskat framtida läge.

 

Coaching bygger på styrkor och möjligheter – hitta dina

Alla människor är olika, har olika styrkor, egenskaper och drivkrafter. Om Du får vara Dig själv och nyttja Dina styrkor så känner Du Dig bekväm och fungerar som bäst. Styrkorna är i fokus för utvecklingen. Coachsamtal känns kul, positiva och lärande och ger en stor mängd energi!

 

Konfidentiellt

Hos en professionell coach kan du reflektera och diskutera fritt omkring din livs- och arbetssituation, testa idéer utan andras vetskap helt konfidentiellt och få en fristad för tanke och reflektion. Här blir
den enda effekten egen utveckling och nya steg framåt.
Vi följer ICF:s kompetenskrav och strikta etiska regler.

 

Innehåll i samtalen

Coaching är en samtalsprocess mellan coachen och Dig. Coachen är inte en rådgivare som har svar på alla dina frågor utan är en samtalspartner som ger dig de frågor Du behöver reflektera över för att vidga Dina tankebanor, få perspektiv, komma vidare i Dina funderingar och att börja handla i rätt riktning.

 

 

icf