LEDARCOACHING


Vill du växa som ledare, få livet att gå ihop eller känna dig bekvämare i din ledarroll?


Vi är alla olika och har olika drivkrafter och ledarstilar och listan av frågor man kan ställas inför som ledare kan bli lång.

Genom att plocka fram dina styrkor, få en klar målbild över ditt ledarskap och växa som ledare kan du nå framgång både inom dina professionella som privata mål.

Genom att anlita oss kan du som ledare få hjälp med exempelvis följande:

ero_46222

   • Få ett neutralt konfidentiellt bollplank att bolla tankar, problem som idéer med.
   • Öka effektiviteten genom struktur och prioritering av arbetsuppgifter.
   • Komma vidare i karriären.
   • Öka medarbetares motivation och öka engagemanget i ditt team.
   • Få bättre balans mellan jobb och privatliv.
   • Växa som människa.
PROVA-PÅ GARANTI

Att bli coachad bygger på förtroende och en god relation. Känns första mötet inte rätt kan Du få en annan coach eller avsluta det hela utan kostnad.  Vi samtalar om dina funderingar, lägger upp en målbild som vi sedan arbetar mot.

ERFARNA COACHER

Med över 1500 dokumenterade coachtimmar och egna ledar- och chefserfarenheter har chefscoachen Louise Löwenfeldt både bred arbetslivserfarenhet och mångårig erfarenhet av att leda och coacha ledare inom olika affärsområden. Hon har sedan 1996 arbetat med coaching.

Samtliga chefscoacher i  Löwenfeldt & CO är ICF-certifierade, har akademisk utbildning och lång erfarenhet av att vägleda och coacha inom affärs- och ledarskapsutveckling.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG FÖR ETT SAMTAL!

pcc