louiselowenfeldtLouise Löwenfeldt  

Ägare / Professional Certified Coach – ICF

Louise har engagerat väglett och hjälpt hundratals människor i alla åldrar att utvecklas, hitta sin potential och nå dit de vill sedan 2006. Hon har examen från Handelshögskolan i Stockholm samt i  psykologi, pedagogik, ledarskap och är certifierad ICF-coach med över 1700 coachtimmar.

Hon har bl a tidigare verkat som ledare, management- och organisationskonsult i många företag/organisationer mm och har suttit som styrelseledamot i ICF, International Coach Federation där man gemensamt strävar efter att säkerställa kvalitetskrav på coacher.

  Vi arbetar individuellt med varje individ och stödjer dig med det just du
behöver hjälp med