Sagt om och till Louise

”Louise har lång erfarenhet av personal- team och organisationsutveckling. Hon är engagerad, drivande och strukturerad och ser alltid potentialer och möjligheter i varje uppdrag hon engagerar sig i. I förändringsarbeten är hon målfokuserad, strukturerad och logisk och kan snabbt bena upp och förenkla rutiner och processer och samtidigt få berörda med sig.”A. Krantz-Fredriksson-

Du är så engagerad, det känns inte som du jobbar för pengar utan verkligen vill hjälpa mig

– Så snabbt du strukturerade upp röran, nu plötsligt ser jag tydligt vad jag bör göra”

– När jag kom idag visst jag inte vad jag skulle börja med, nu har jag planen klar för två veckor framåt” VD

– Det är så skönt att sitta här och få tid att reflektera och prioritera. (VD)

– Jag känner mig lyft i en vecka efter att ha varit hos dig

– Känns som jag känt dig så länge…fast det är första mötet!?

– Jag har fått en tydligare ansökan en tydlig paketering och har tagit bort mina hinder. Har gjort  en kompetenskartläggning som har varit bra. Jobbsökarprocessen – känner mig bättre på att säga vad jag kan och bli tydlig.”

– ”För mig handlar coachning om att hjälpa en person hitta och utnyttja sina egna styrkor, och just detta gör Louise på ett mycket bra sätt. Varje gång man samtalat med henne känner man sig 10 cm längre!” Anna Carlsson

– ”Hon fick mig att våga sikta högre, och det lönade sig! ” Jonas Klingsdal

– Jag trodde att man som ledare förväntades vara tuff och visa med hela handen. Nu förstår jag hur JAG ska vara som ledare på mitt sätt”, Rektor.