teamutvecklingEn flygande start

För att få en flygande start och ett effektivt gemensamt arbete med stor delaktighet från medlemmarna erbjuder vi skräddarsydda insatser efter behov och önskemål.

Insatsen kan innehålla:

  • Att tydliggöra mål
  • Gemensamma Värderingar
  • Förväntningar på teamets arbete och på varandra
  • Ökad förståelse för varandras olikheter

Smidigare arbete i etablerad grupp

Det gnisslar i arbetet, engagemanget och effektiviteten är kanske låg …då kan det vara värdefullt och lönsamt med en insats för att lösa ev. knutar.

Insatsen kan här tex. innehålla:

  • Att tydliggöra mål
  • Värdegrund
  • Förväntningar på teamarbetet och på varandra
  • Ökad förståelse för varandras olikheter
  • Konflikthantering

Välkommen att kontakta oss för diskussion och offert!